Ktoré údaje môžeme zaradiť medzi osobné ?

Na základe Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR definuje informácie, ktoré sa týkajú identifikovateľnej alebo identifikovanej fyzickej osoby. Identifikovateľný subjekt je osoba, ktorú môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať napríklad odkazom na jej identifikátor ako napríklad:
– identifikačné číslo,
– meno,
– údaje lokalizačného charakteru,
– online identifikátory ako napríklad cookies alebo IP adresa,
– odkaz na špecifické prvky či už jeden alebo viaceré napríklad: ekonomickú, kultúrnu, sociálnu, mentálnu, fyzickú, genetickú alebo fyziologickú,
– údaje týkajúce sa danej osoby, ktoré nemožno ihneď identifikovať (funkcia, profesia a iné).