gdpr

Kto je Data Protection Officer – zodpovedná osoba?

Nariadenie GDPR prinieslo aj vymenovanie zodpovednej osoby pre niektoré subjekty. Úlohou zodpovednej osoby podľa legislatívy GDPR je dohliadať na ochranu osobných údajov, pacientov, študentov, zákazníkov ale aj iných osôb. Kto je povinný mať vymenovanú zodpovednú osobu?  Podľa GDPR musíte mať ustanovenú zodpovednú osobu ak: verejnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci spracúva osobné údaje napríklad: základné…