2. februára 2021

Ktoré údaje môžeme zaradiť medzi osobné údaje a ktoré nimi nie sú?

Legislatíva GDPR má za úlohu chrániť osobné údaje osôb. Legislatíva na ochranu osobných údajov – General Data Protection Regulation nadobudla platnosť 25.5.2018. 

Charakteristika pojmu osobný údaj podľa nariadenia GDPR

Nariadenie GDPR čl. 4 odsek 1 definuje osobné údaje ako akékoľvek informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Pod pojem osobný údaj môžeme zvyčajne zaradiť napríklad meno, vek, adresu, pohlavie, zdravotné údaje, IP adresa, cookies, a mnoho ďalšieho.

Podľa nariadenia GDPR poznáme aj osobitné kategórie osobných údajov. Údaje o zdraví, sexuálnej orientácií či sexuálneho života, biometrické a genetické údaje ktoré môžu slúžiť na identifikáciu osoby, údaje spojené s členstvom v odborovej organizácii, politické či filozofické názory, rase,o etnickom pôvode, náboženskom presvedčení spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov.

Ktoré údaje nespadajú do osobných údajov? 

V prípade ak je uvedený vek alebo dátum narodenia samostatne je to len číslo. Ak neobsahuje nejaký identifikátor ako napríklad priezvisko a nie je možné na základe tohto identifikátora identifikovať osobu tento údaj nie je osobným údajom.

Ak sú osobné údaje anonymizované, že už nie je možné identifikovať osobu a proces anonymizácie nie je možné zvrátiť, tak tieto údaje nespadajú pod pojem osobné údaje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *