Ako môžeme definovať ochranu oznamovateľa?

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (Zákon č. 54/2019 Z. z..) nadobudla platnosť od 1. marca 2019.

Tento zákon má za úlohu ochraňovať whistleblowerov (oznamovateľov) protispoločenskej činnosti, ktorý sa rozhodnú nahlásiť protispoločenskú činnosť ako napríklad korupciu.

Táto činnosť je vo verejnom záujme a nezriedka oznamovateľ nahlási svojich kolegov prípadne svojich nadriadených za účelom usvedčiť danú protispoločenskú činnosť.