Ktoré údaje nepatria medzi osobné ?

V prípade ak sú osobné údaje anonymizované spôsobom takým, že už viac nemožno identifikovať danú osobu, tieto dáta nepovažujeme za osobné iba v prípade, že proces anonymizácie je nezvratný.