Aké sú pokuty za porušenie nariadenia GDPR ?

V prípade ak úrad preukáže porušenie legislatívy GDPR má v právomoci uložiť pokutu:
– poriadkovú pokutu do 2 000 eur,
– poriadkovú pokutu do 10 000 eur,
– sankcia do výšky 10 000 000 eur alebo v prípade ak sa jedná o podnik do 2% celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok v závislosti, ktorá čiastka je vyššia (v prípade ak sa jedná o menej závažné porušenie),
– sankcia do výšky 20 000 000 eur alebo v prípade ak sa jedná o podnik do 4% celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok v závislosti, ktorá čiastka je vyššia (v prípade ak sa jedná o veľmi závažné porušenie).