Rok: 2021

Ktoré údaje môžeme zaradiť medzi osobné údaje a ktoré nimi nie sú?

Legislatíva GDPR má za úlohu chrániť osobné údaje osôb. Legislatíva na ochranu osobných údajov – General Data Protection Regulation nadobudla platnosť 25.5.2018.  Charakteristika pojmu osobný údaj podľa nariadenia GDPR Nariadenie GDPR čl. 4 odsek 1 definuje osobné údaje ako akékoľvek informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Pod pojem osobný údaj môžeme zvyčajne zaradiť…

Kto je Data Protection Officer – zodpovedná osoba?

Nariadenie GDPR prinieslo aj vymenovanie zodpovednej osoby pre niektoré subjekty. Úlohou zodpovednej osoby podľa legislatívy GDPR je dohliadať na ochranu osobných údajov, pacientov, študentov, zákazníkov ale aj iných osôb. Kto je povinný mať vymenovanú zodpovednú osobu?  Podľa GDPR musíte mať ustanovenú zodpovednú osobu ak: verejnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci spracúva osobné údaje napríklad: základné…

Čo je GDPR alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov?

General Data Protection Regulation alebo skrátene GDPR je nariadenie Európskej únie, ktorý nahradil zákon o ochrane osobných údajov (Zákon č. 122/2013 Z. z). Úlohou je ochraňovať fyzické osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Ochranu osobných údajov zaraďujeme medzi základné ľudské práva. Mal by sa rešpektovať súkromný a rodinný život a taktiež chrániť citlivé osobné…